Nasze usługi

Nasze usługi

 • Badanie wina

Badania prowadzone w ramach usługi umożliwiają sprawdzenie m.in.  zawartości cukru (0Brix), kwasowości ogólna, kwasowości lotna, pH, zawartości kwasu jabłkowego, winowego, glukonowego, gęstości, zawartości azotu alfa-aminowego i amoniaku, zawartości cukru resztkowego (glukoza+ fruktoza).

W ofercie posiadamy również możliwość przeprowadzenia badania zawartości wolnego i związanego SO2 (dwutlenku siarki) w winie gotowym.

 • Badanie czystości i zdolności  patentowej

Badanie czystości patentowej to ekspercka analiza specjalistycznych baz danych, sprawdzających, czy Twój nowy produkt, technologia lub preparat, który wprowadzasz na rynek, nie narusza praw własności osób trzecich.

Badanie zdolności patentowej to ekspercka analiza specjalistycznych baz danych, w celu sprawdzenia czy stworzone przez Ciebie rozwiązanie posiada zdolność patentową oraz czy nie zostało już zastrzeżone przez inny podmiot. Przeprowadzamy badania zdolności i czystości patentowej dla  metod i sposobów produkcyjnych, receptur oraz technologii produkcji.

 • Przygotowywanie opinii o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to niezależna analiza dotycząca technologii, maszyny, usługi czy procesu, które przedsiębiorca zamierza zakupić lub wdrożyć. Dokument ten potwierdza, że efektem planowanej inwestycji będzie innowacja – w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju lub świata. Opinia o innowacyjności wykorzystywana jest podczas pozyskiwania przez inwestora środków na rozwój i realizację projektu.

Opinia przygotowywana jest przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego

 • Analizy Grafologiczne

Oferta badań grafologicznych świadczonych przez Pracownie Kryminologii i Kryminalistyki Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie badania autentyczności m.in. testamentów, umów, oświadczeń, zobowiązań weksli. Usługi te świadczymy zarówno dla podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorstw prawniczych jak i osób indywidualnych.

 • Pozostałe usługi badawcze z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego

Oferujemy również możliwość przeprowadzanie innych badań z wykorzystaniem bazy dydaktycznej UR. W skład bazy dydaktycznej UR wchodzą:

 • Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych
 • Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym
 • Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię
 • Centrum Marketingu Produktów Spożywczych
 • Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 • Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
 • Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego
 • Przyrodniczo-Matematyczne Centrum Badań Innowacyjnych
 • Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska
 • Laboratorium Biotechnologii