Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. +48 665 435 053

Mail: biuro@inventur.edu.pl

  Inventur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod

  ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

  KRS: 0000726295

  NIP: 813-377-68-09

  REGON: 369890479

  Nr Konta bankowego: Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 06124062921111001102951407

  Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. Kapitał zakładowy 40 000 zł.