Zobacz więcej Przedsiębiorco rozpocznij
współpracę naukowo
badawczą z Uniwersytetem Rzeszowskim Jesteśmy Spółką Celową Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zapewniamy szybką i efektywną współpracę naukowcami i laboratoriami uniwersyteckimi.
Jesteś naukowcem i masz patent, Sprawdż jak możemy pomóc.
Zapewniamy dostęp do rynku oraz obsługę prawną i księgową komercjalziacji
Zobacz więcej know-how, usługę badawczą
i chciałbyś ją skomercjalizować?

Home

Szukasz współpracy badawczej! Chciałbyś pozyskać finansowanie UE z perspektywy 2021 – 2027 na badania i rozwój

Poznaj nasze główne usługi

Wsparcie eksperckie oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii i zarządzania własnością intelektualną, opracowywanie ekspertyz w zakresie innowacyjności

4 +

Liczba kolegiów

1333 +

Liczba pracowników

40 +

Liczba patentów

150 +

Liczba laboratoriów

Zrealizowane projekty