Zobacz więcej Przedsiębiorco rozpocznij
współpracę naukowo
badawczą z Uniwersytetem Rzeszowskim Jesteśmy Spółką Celową Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zapewniamy szybką i efektywną współpracę naukowcami i laboratoriami uniwersyteckimi.
Jesteś naukowcem i masz patent, Sprawdż jak możemy pomóc.
Zapewniamy dostęp do rynku oraz obsługę prawną i księgową komercjalziacji
Zobacz więcej know-how, usługę badawczą
i chciałbyś ją skomercjalizować?

Home

Szukasz współpracy badawczej! Chciałbyś pozyskać finansowanie UE z perspektywy 2021 – 2027 na badania i rozwój

Poznaj nasze główne usługi

Wsparcie eksperckie oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii i zarządzania własnością intelektualną, opracowywanie ekspertyz w zakresie innowacyjności

4 +

Liczba kolegiów

1333 +

Liczba pracowników

40 +

Liczba patentów

150 +

Liczba laboratoriów

Zrealizowane projekty

  • Wyznaczenie profilu domieszki przy użyciu spektroskopii jonów mas wtórnych wraz z przygotowaniem z raportu zrealizowanej usługi badawczej
  • Wytworzenie ekstraktów owocowych
  • Stworzenie MVP diody elektroluminesecyjnej
  • Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych mających na celu opracowywanie usługi automatycznej inwentaryzacji terenu
  • Prace badawczo rozwojowe mające na celu opracowanie usługi optymalizującej wykorzystanie czasu pracy pracownika w usłudze leasingu pracowniczego
  • Rozbudowa i modernizacja stanowiska pomiarowego do restytuowania scenerii 3D
  • Opracowanie i realizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych
  • Przygotowanie scenariuszy badawczych oraz przeprowadzenie badań penetracyjnych pod kątem odporności na ataki zewnętrzne