Oferta

Projekty B+R /Badania zlecone– Tworzenie i udział w projektach B+R oraz realizacja badań zlecony w oparciu o zasoby UR

Komercjalizacja bezpośrednia– sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how

Zakładanie spółek typu SPIN-OFF– Pomoc i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia spółek technologicznych (spółki spin-off)

Usługi eksperckie i doradcze–  Wsparcie eksperckie oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii i zarządzania własnością intelektualną, opracowywanie ekspertyz w zakresie innowacyjności